سامانه وقف فناوری و دانش فنی

فناوران و دارندگان فناوری در قالب زیر ساخت ایجاد شده در این سامانه می توانند همانند سایر واقفان که دارایی مادی خود را به امور عام المنفعه و یا اماکن متبرکه منسوب به اهل البیت اختصاص می دهند، دارایی معنوی خود شامل:
- فناوری
- دانش فنی
- ثبت اختراع
- ...
خود را برای امور خیریه، عام المنفعه وقف بارگاه منور رضوی نمایند تا علاوه بر بهره گیری از ثواب اخروی این امر خیر از حمایت های مادی و معنوی این سامانه بهره مند شوند.

نظام جامع تامین مالی طرح های فناورانه

سامانه مشارکت خیرین در توسعه فن آوری و حمایت از نخبگان نو آور

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

تامین مالی با مشارکت صندوق های پژوهش و فناوری

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

تامین مالی با مشارکت صندوق جسورانه بورسی

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید
خدمات

از جمله ابزار های توانمند این سامانه در راستای پاسخگویی به نیازهای فناورانه حوزه های مختلف نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، دامپروری و ... کلینیک مشاوره فناوری است که با بهره گیری از تخصص و توانمندی اساتید مجرب صنعت و دانشگاه، توانایی ارائه راهکار به بسیاری ازصنایع را دارا میباشد.

اطلاعات بیشتر

فرصت های فناورانه جذاب در سامانه راهکار احصا شده تا یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران این حوزه پاسخ داده شود. در این سامانه طرح ها و پروژه های حائز شرایط لازم جهت سرمایه گذاری به اطلاع متقاضیان مشارکت می رسد. سرمایه گذاران با ثبت نام در سامانه راهکار به طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری دست خواهند یافت.

سرمایه گذاری

مهمترین هدف از ایجاد سامانه راهکار ارائه خدمت در راستای حل مسائل فناورانه در حوزه های مختلف و کمک به بازیگران فعال در این عرصه می‌باشد. متقاضیان فناوری میتوانند نیازهای فناورانه خود را با استفاده از این ابزار از طریق عرضه کنندگان فناوری شامل فناوران و نوآوران، شرکت ها و تیم های دانش بنیان و ... رفع نمایند.

ارسال مسئله / نیاز

دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی، محققین و پژوهشگران میتوانند به منظور استفاده از حمایت های مد نظر خود در نظیر تامین مالی، معرفی به صنعت و در حوزه مربوطه و ... و با ثبت طرح ها و پروپوزال های خود در این سامانه از این خدمات استفاده نمایند.

ارسال طرح

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند و از این طریق علاوه بر کسب درآمد از خدمات تامین مالی این سامانه نیز بهره برداری کنند.

ارسال طرح

کلینیک مشاوره فنی

از جمله ابزار های توانمند این سامانه در راستای پاسخگویی به نیازهای فناورانه حوزه های مختلف نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، دامپروری و ... کلینیک مشاوره فناوری است که با بهره گیری از تخصص و توانمندی اساتید مجرب صنعت و دانشگاه، توانایی ارائه راهکار به بسیاری ازصنایع را دارا میباشد.

مشارکت در سرمایه گذاری

فرصت های فناورانه جذاب در سامانه راهکار احصا شده تا یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران این حوزه پاسخ داده شود. در این سامانه طرح ها و پروژه های حائز شرایط لازم جهت سرمایه گذاری به اطلاع متقاضیان مشارکت می رسد. سرمایه گذاران با ثبت نام در سامانه راهکار به طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری دست خواهند یافت.

حل مسائل فناورانه

مهمترین هدف از ایجاد سامانه راهکار ارائه خدمت در راستای حل مسائل فناورانه در حوزه های مختلف و کمک به بازیگران فعال در این عرصه می‌باشد. متقاضیان فناوری میتوانند نیازهای فناورانه خود را با استفاده از این ابزار از طریق عرضه کنندگان فناوری شامل فناوران و نوآوران، شرکت ها و تیم های دانش بنیان و ... رفع نمایند.

طرح ها و پروپوزال‌های فناورانه

دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی، محققین و پژوهشگران میتوانند به منظور استفاده از حمایت های مد نظر خود در نظیر تامین مالی، معرفی به صنعت و در حوزه مربوطه و ... و با ثبت طرح ها و پروپوزال های خود در این سامانه از این خدمات استفاده نمایند.

تیم های استارت‌آپی

استارت آپ ها با عضویت در این سامانه میتوانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ به عنوان بازیگری فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری به نیاز های متقاضیان فناوری پاسخ دهند و از این طریق علاوه بر کسب درآمد از خدمات تامین مالی این سامانه نیز بهره برداری کنند.

پروژه ها
باز چرخانی تجهیزات پزشکی

پروژه احیا و بازسازی تجهیزات پزشکی با هدف تعمیر، بازسازی و استفاده مجدد تجهیزات فرسوده بیمارستان ها در جهت خدمت رسانی به صنعت سلامت و مراکز درمانی با رویکرد توسعه فناوری در کشور تعریف شده است.

تولید نمونه اولیه ماندگار کننده صیفی جات

پروژه این پروژه به هدف دست یابی به دانش فنی و تولید محصولی برای ماندگار کردن صیفی جات صادراتی، تعریف شده است.

سامانه پایش هوشمند بیمار

به منظور بهره گیری از فناوری IOT در راستای ارتقا نظارت و کنترل بیماران به خصوص در شرایط بحران ناشی از کرونا و کاهش مخاطرات برای کادر درمان با کاهش تعداد دفعات مورد نیاز بازدید حضوری بیماران این پروژه تعریف شده است.

مشارکت ها
02

طرح
سلامت

25

طرح
فناوری

36

طرح
پزشکی

25

طرح
کشاوری

18

طرح
عمرانی

اخبار
فرایندهای نوآوری

امروزه چه چیزی شرکت‌ها را به چالش می‌کشد؟ ضعف در نوآوری یا عدم تطابق با تغییرات بازار؟ یا ضعف در پیش‌بینی تغییرات نیازهای مشتریان؟ هرکدام از این موارد که باشد، شرکت‌ها نیاز دارند تا نقاط ضعف را شناسایی کنند.

بیشتر
اهمیت واسطه ها

یکی از جنبه‌‌هایی که نوآوری باز را از دیگر روش‌های مدیریت نوآوری متفاوت می‌کند، وجود شرکت‌های واسطه نوآوری باز است. اگر بخواهیم خیلی ساده واسطه نوآوری باز را تعریف کنیم لازم است به تعریف هنری چسبرو روجوع کنیم

بیشتر
نوآوری باز چیست؟

نوآوری باز روشی‌ست که ثابت می‌کند واحدهای اقتصادی می‌توانند به همان اندازه که از ایده‌های داخلی استفاده می‌کنند، از ایده‌های خارجی نیز استفاده کنند.

بیشتر
5 راهکار مدیریت نوآوری

در دنیایی که سرعت تغییرات و پیشرفت در کسب و کارها بسیار بالا است، نوآوری می‌تواند کلید تضمین موفقیت طولانی مدت باشد. با این اوصاف اگر شرکت شما نوآوری ندارد به احتمال زیاد از باقی شرکت‌ها عقب خواهد ماند.

بیشتر
همکاران ما
شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی
شرکت قند چناران
صنایع خلاق رضوی
شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی
شرکت شهاب یار
آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی
شرکت شبکه بازار رضوی
شرکت شهاب خودرو
آستان قدس رضوی
شرکت فرآورده های  غذایی رضوی
نساجی خسروی خراسان
شرکت سامان دارو هشتم
یاراطب ثامن